Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty na zadania pn.:

Dostawa artykułów biurowych i papieru:

opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem: Ogłoszenie - dostawa artykułów biurowych i papieru.

Dostawa środków czystości:

opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem: Ogłoszenie - dostawa środków czystości.

Dostawa tonerów oraz sprzętu komputerowego:

opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem: Ogłoszenie - dostawa tonerów oraz sprzętu komputerowego.

"Teatr Dziki" to grupa nieformalna składająca się z mieszkańców Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Przegędzy. Grupa powstała w listopadzie 2019 r. podczas niezobowiązujących spotkań zainicjowanych przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. W trakcie spotkań narodził się ambitny pomysł wpłynięcia na zmianę stereotypów dotyczących osób bezdomnych oraz spróbowania własnych sił w wystąpieniach publicznych, wyjścia z tzw. „cienia”. W ten sposób pojawił się pomysł utworzenia Grupy Teatralnej.

Grupa otrzymała dofinansowanie ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 na realizację projektu "Z bezdomności do scenicznej wolności".

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu pt. „Wybieram mądrze. Biorę – życie w swoje ręce!” organizowanego przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny - Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach, realizowanego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na 2020 rok, na krótki spot (krótki film) antyreklamowy dot. narkotyków lub/i dopalaczy, który zniechęci widza do sięgania po środki psychoaktywne.

Głównym celem konkursu było zapobieganie powstawaniu problemów uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny przystąpiła do Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”, który finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te mają możliwość skorzystania z pomocy asystenta polegającej m.in. na wyjściu, w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. placówki oświatowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/). Program daje możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2020 r. pełni dyżury w każdy wtorek i czwartek od godz. 16.00 do 18.00 w Centrum Usług Społecznych przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach.

Numer telefonu pozostaje bez zmian - 32 43 15 975.

Informujemy, iż wnioski o świadczenia dla rodzin, m. in. wniosek o zasiłek rodzinny, wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do stosowania na bieżący okres, a także na okres 2020/2021, są dostępne pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

W grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą bowiem z wyprzedzeniem informować obywateli, np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

Jak dołączyć do RDK? Możesz to zrobić na dwa sposoby:

  • w urzędzie poprzez formularz,
  • przez Internet (na stronie www.gov.pl należy wybrać usługę skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych).

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/co-to-jest-rejestr-danych-kontaktowych-rdk

 

Informujemy, iż kasa (ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny) począwszy od dnia 20 lipca 2020 r. będzie czynna w następujących godzinach:

poniedziałek                10.00 - 14.30

wtorek - czwartek        10.00 - 14.00

piątek                         10.00 - 12.00