Głównej zawartości

Świadczenie „Dobry Start” to program wsparcia rodziców tych dzieci, które rozpoczynają nowy rok szkolny.

Jest to świadczenie wypłacane raz w roku, jako wsparcie dla rodzin na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na każde dziecko rozpoczynające nowy rok szkolny – bez względu na dochód.

Terminy składania wniosków: 

 • od 1 lipca 2020 roku — można będzie składać wnioski przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia,
 • od 1 sierpnia 2020 roku — będzie można składać wnioski również w formie papierowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Ostateczny termin składania wniosków mija 30 listopada 2020 roku.

Programem "Dobry Start" jest objęty każdy uczeń (dziecko lub osoba ucząca się), który spełnia dwa warunki:

1. Nie ukończył:

 • 20 lat,
 • 24 lat — jeśli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

2. Uczy się w placówce, takiej jak:

 • szkoła podstawowa,
 • dotychczasowe gimnazjum,
 • szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna — z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
 • szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy,
 • specjalny ośrodek wychowawczy,
 • ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

WAŻNE!

Wyprawka szkolna 300 plus nie przysługuje:

 • studentom,
 • przedszkolakom,
 • uczniom zerówki.

Jak otrzymać wyprawkę szkolną 300 plus dla dziecka?

Podstawą do wypłacenia pieniędzy z programu "Dobry start" będzie wypełnienie prawidłowo wniosku i złożenie go w terminie.

Wniosek może złożyć:

 • rodzic,
 • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
 • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
 • osoba ucząca się — pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z rodziców.

Jeśli dziecko nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców — pieniądze dostaje ten rodzic, który opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod sądową opieką naprzemienną obojga rodziców — każdy z nich może złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy na dziecko, czyli po 150,00 zł.

Lista banków, za pośrednictwem których można złożyć wniosek o świadczenie dobry start on-line dostępna jest pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/sprawdz-jak-zlozyc-wniosek-o-swiadczenie-dobry-start-on-line-przez-bankowosc-elektroniczna1

W razie pytań, Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach służy pomocą pod nr tel. 32 43 12 039 w. 20, 21, 22 lub 32 72 29 402 lub 32 72 29 403 lub 32 72 29 404.

Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej http://opsczerwionka.pl