Głównej zawartości

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach informuje, iż trwa nabór osób chętnych do świadczenia usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020".

Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 26 czerwca 2020 r. (do godz. 14.00).

Wymagania kandydatów oraz inne informacje dotyczące usługi znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod adresem:

https://opsczerwionka.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/13130_asystent-osoby-niepelnosprawnej-umowa-zlecenie.html