Głównej zawartości

Odbyły się spotkania organizacyjne z osobami, które zakwalifikowały się do projektu pozakonkursowego pn. „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, organizowanego przez Klub Integracji Społecznej.

Na spotkaniach zostały przedstawione cele i założenia projektu oraz propozycje zajęć, które będą prowadzone. Ustalone zostały również najbliższe plany dotyczące programu.

Spotkania o...
Spotkania organizacyjne Spotkania organizacyjne
Spotkania o...
Spotkania organizacyjne Spotkania organizacyjne
Spotkania o...
Spotkania organizacyjne Spotkania organizacyjne
Spotkania o...
Spotkania organizacyjne Spotkania organizacyjne
Spotkania o...
Spotkania organizacyjne Spotkania organizacyjne