Głównej zawartości

Oficjalne otwarcie Klubu Integracji Społecznej, w której będą prowadzone zajęcia w ramach projektu „Program integracji społecznej i zawodowej w powiecie rybnickim”. W otwarciu uczestniczyła Dyrekcja oraz Kierownictwo Ośrodka Pomocy Społecznej, a także pracownicy Klubu Integracji Społecznej.

O symboliczne przecięcie wstęgi poproszono Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Celinę Cymorek i Zastępcę Dyrektora Ośrodka pomocy Społecznej Panią Beatę Augustyn.

Otwarcie sa...
Otwarcie sali Otwarcie sali
Otwarcie sa...
Otwarcie sali Otwarcie sali