Głównej zawartości

Jednym z zadań Klubu Integracji Społecznej jest organizowanie doraźnej pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem nie tylko zawodowym, ale również społecznym. Spotkania organizowane w ramach Grup Wsparcia motywują Uczestników do wzajemnego wspierania się i pokonywania barier i trudności życia codziennego, z którymi mają oni do czynienia. Uczestnicy wymieniają się informacjami i doświadczeniami, a także sami zdobywają wiedzę na temat konieczności osiągania samodzielności ekonomicznej oraz umiejętności gospodarowania własnymi dochodami.

Celem prowadzących od kwietnia Grupy Wsparcia, jest edukacja personalna, zawodowa i społeczna, ułatwiająca osiągnięcie samodzielności, która pomaga uzyskać poczucie własnej wartości. Zajęcia psycho-edukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej wpływają na prawidłowe relacje jednostki ze społeczeństwem.

Grupy wspar...
Grupy wsparcia Grupy wsparcia
Grupy wspar...
Grupy wsparcia Grupy wsparcia
Grupy wspar...
Grupy wsparcia Grupy wsparcia
Grupy wspar...
Grupy wsparcia Grupy wsparcia
Grupy wspar...
Grupy wsparcia Grupy wsparcia