Kontrast
Czcionka A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00
Logotyp: w środku kwadratu znajduje się niebieskie koło, a w nim litera "i" w kolorze białym. Obramowanie kwadratu w kolorze niebieskim

Od 1 stycznia 2022 roku zmiany w rządowym programie "Rodzina 500+"


Od 1 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmie uprawnienia do realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, tj. wypłaty świadczenia wychowawczego.

Na mocy wyżej wymienionej ustawy obsługą programu "Rodzina 500+" zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski będzie można składać jedynie drogą elektroniczną.

Ustawa zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z Ośrodków Pomocy Społecznej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze zmiany:

  • podmiotem obsługującym świadczenie będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, tj. poprzez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS, system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia,
  • wypłata świadczenia wychowawczego będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej,
  • świadczenie dla rodzin migrujących: w myśl przyjętych zmian świadczenie to przysługiwać będzie w Polsce w pełnej wysokości, niezależnie od ustalenia pierwszeństwa w wypłacie świadczeń w innym kraju.

Świadczenia wypłacane obecnie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach nadal będą kontynuowane do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do 31 maja 2022 r. W tych sprawach należy kontaktować się z pracownikami Ośrodka.

Z kolei do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy kierować od 1 stycznia 2022 r. tylko wnioski o nowe świadczenia wychowawcze, jeszcze nie wypłacane, czyli na przykład na nowo urodzone dzieci.