Głównej zawartości

Informujemy, iż od tego roku, czyli 2021, okres świadczeniowy programu Rodzina 500 plus będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. będzie złożenie nowego wniosku na okres świadczeniowy 2021/2022.

Wniosek można złożyć:

  • elektronicznie, począwszy od 1 lutego 2021 r.,
  • tradycyjnie, począwszy od 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36B, lub za pośrednictwem poczty.

Elektronicznie wnioski można składać:

Ważne terminy:

  • złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.,
  • złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.,
  • złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
  • złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
  • złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Ważne !!!

  • aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
  • złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
  • jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres świadczeniowy 2021/2020 po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w formie papierowej są dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach począwszy od 1 kwietnia 2021 r. Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ulicy 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach pod numerami telefonów: 32 43 12 039 wewn. 20, 21, 22; 32 72 29 402; 32 72 29 403 oraz 32 72 29 404.

Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.