Głównej zawartości

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.:

  • Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet w schronisku, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet w schronisku, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

  • Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet w schronisku z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla bezdomnych kobiet w schronisku z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

  • Świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn w schronisku z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla bezdomnych mężczyzn w schronisku z usługami opiekuńczymi, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

  • Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci miejsca noclegowego w noclegowni.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci miejsca noclegowego w noclegowni.

  • Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci miejsca w ogrzewalni.

Opis przedmiotu zamówienia oraz inne informacje dotyczące zapytania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach pod linkiem:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w postaci miejsca w ogrzewalni.