Głównej zawartości

W związku ze zmianami z ustalaniem okresu świadczeniowego w ramach programu „Rodzina 500+”, w tym roku konieczne jest złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze.

Drodzy rodzice, pamiętajcie – tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Wnioski o świadczenie wychowawcze online na nowy okres świadczeniowy w ramach programu „Rodzina 500+” można składać od 1 lutego br., z kolei nabór drogą tradycyjną rusza 1 kwietnia.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek online można złożyć w prosty sposób za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Empatia lub Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Droga tradycyjna oznacza osobistą wizytę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach lub wysłanie wniosku pocztą. Z racji trudnej sytuacji epidemiologicznej gorąco zachęca się do korzystania z drogi elektronicznej, to dużo szybsza i przede wszystkim bezpieczna opcja.

Ważne terminy!

Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 30 kwietnia oznacza przyznanie oraz wypłatę świadczenia za czerwiec maksymalnie do 30 czerwca tego roku.

Tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. gwarantuje, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

Ograniczenia związane z pandemią podczas przyjmowania wniosków 500+

W związku zasadami dotyczącymi ograniczeń podczas stanu epidemii do odwołania w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach wprowadzone są następujące ograniczenia w funkcjonowaniu:

obsługa klienta między innymi w zakresie świadczenia wychowawczego 500+ odbywa się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej (ul. 3 Maja 36B, Czerwionka-Leszczyny), z zachowaniem następujących zasad:

  • wejście do budynków Ośrodka możliwe jest wyłącznie z zasłoniętym nosem i ustami,
  • przy wejściu do budynku obowiązkowo należy dokonać dezynfekcji rąk,
  • liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi,
  • po załatwieniu sprawy należy natychmiast opuścić budynek Ośrodka.

Uwaga!!!

W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach brak jest możliwości wypisania wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski należy pobrać i dostarczyć do Ośrodka wypisane wrzucając je do specjalnie przygotowanej urny.

Szczegółowych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach z siedzibą przy ulicy 3 Maja 36B w Czerwionce-Leszczynach pod numerami telefonów: 32 43 12 039 wewnętrzny 20, 21 lub 22; 32 72 29 402; 32 72 29 403; 32 72 29 404.

Zapraszamy także do śledzenia strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.