Głównej zawartości

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" informuje, że stacjonarne punkty bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich na terenie Powiatu Rybnickiego pozostają otwarte.

Punkty Poradnicze prowadzone przez prawników i doradców Stowarzyszenia "DOGMA" działają w poniższych lokalizacjach:

  1. w siedzibie Izby Rzemieślniczej w Rybniku (ul. 3 Maja 18, 44-200 Rybnik), pokój nr 8 (parter), w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 16.00 – 20.00, w każdym z tych dni;
  2. w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych w Czerwionce-Leszczynach (ul. Przedszkolna 1, 44-238 Czerwionka-Leszczyny) w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 13.00 – 17.00.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna najpierw umówić się do konkretnego punktu, na konkretny dzień i godzinę dzwoniąc pod numer tel.  32 416 13 46.

Działa również pomocniczy numer infolinii Stowarzyszenia "DOGMA": 798 869 599.

Stowarzyszenie "Dogma" przypomina, że w punktach pomocy obowiązują zasady reżimu sanitarnego:

  • w punkcie poradniczym może znajdować się jedna osoba korzystająca z porady,
  • w uzasadnionych przypadkach prawnik może wyrazić zgodę na to, żeby w punkcie znajdowało się więcej osób (w szczególności dotyczy to osób towarzyszących osobom niepełnosprawnym),
  • osoba, która zostanie umówiona na poradę, powinna przybyć do punktu na umówioną godzinę, w maseczce lub przyłbicy, a po wejściu do punktu zdezynfekować ręce płynem dezynfekcyjnym,
  • należy zachować odpowiedni dystans między osobami,
  • jeżeli osoba chcąca uzyskać bezpłatną poradę prawną nie jest pewna, co do swojego stanu zdrowia (wykazuje objawy choroby typu kaszel, katar, gorączka), powinna umówić się na wizytę w takim terminie, kiedy ma pewność, że jest zdrowa.

W czasie kryzysu związanego z pandemią COVID-19 wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia prawnika. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Stowarzyszenie na rzecz Poradnictwa Obywatelskiego "DOGMA" zainicjowało internetową kampanię społeczną za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przygotowano e-poradnik upowszechniający wśród mieszkańców informację o możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa.

Na naszej stronie internetowej Stowarzyszenia "DOGMA", w szczególności w zakładce z informacjami dot. powiatu rybnickiego znajdują się wszystkie informacje na temat świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej na terenie powiatu rybnickiego oraz materiały edukacyjne, to jest poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

Stowarzyszenie "DOGMA" uruchomiło również dodatkowy numer telefonu/infolinii: 798 869 599, pod którym można uzyskać informacje na temat warunków i zasadach korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji.