Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Numery telefonów

Sekretariat
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 43 12 039
+48 32 43 11 166
+48 32 43 18 100
+48 32 72 31 217 (Fax)
Dział Pomocy Społecznej
ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 31 671
+48 32 72 31 676
+48 32 72 29 401
Punkt Terenowy Nr 1
ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 43 11 083
+48 797 243 006
Punkt Terenowy Nr 2
ul. Ogrodowa 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 43 11 081
+48 502 739 233
+48 32 72 31 677
Pracownicy socjalni
ul. Młyńska 21A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 31 219
Zespół Przeciwdziałania Przemocy
ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 31 678
+48 797 243 008 Magdalena Wojtala
+48 509 983 558 Anna Laskowska
Asystenci Rodziny
ul. Młyńska 21A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 502 138 942 Sabina Gamza
+48 517 363 060 Natalia Kaczmarek
+48 797 243 014 Dorota Bartosiewicz-Cieślik
+48 797 243 009 Joanna Ogon-Brzezina
+48 517 343 128 Magdalena Kałus
Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 29 402
+48 32 72 29 403
+48 32 72 29 404
Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 31 674
+48 513 100 457
Placówka Wsparcia Dziennego
ul. Ks. Pojdy 35, 44-238 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 43 14 904
+48 505 194 137
Świetlica przy Centrum Usług Społecznych
ul. Młyńska 21A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 31 673
+48 798 292 190
Klub Integracji Społecznej
ul. Wolności 2a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 31 672 (Fax)
+48 509 983 578
Dział Finansowo-Księgowy
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 29 413
Kasa
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 29 414
Dział Organizacji i Kadr
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 29 417
Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 31 685
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 43 15 975
Inspektor Ochrony Danych
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 575 515 035 Wojciech Hoszek
Dział Administracji i Funduszy Zewnętrznych
ul. 3 Maja 36B, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
+48 32 72 29 418

Aktualności

Przeglądaj więcej kategorii