Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach funkcjonuje 10 mieszkań treningowych, które zostały przeznaczone na działalność statutową Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach. Liczba miejsc w mieszkaniach terningowych wynosi łącznie 22. Każde z mieszkań składa się z przestronnego pokoju, łazienki oraz aneksu kuchennego.

Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod stałą opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapwewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie treningowe zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną. Mieszkania treningowe mogą być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie z uwagi na trudną sytuację życiową i zdrowotną, w której się znaleźli.

Istotą pobytu w mieszkaniu treningowym jest usamodzielnienie metodą treningu. Nasi mieszkańcy w ramach systematycznych treningów uczą się zaradności, dbałości o zdrowie, gospodarowania pieniędzmi, umiejętności kreatywnego spędzania wolnego czasu, załatwiania spraw w urzędach, przygotowania posiłków, robienia zakupów, prania, sprzątania. Sami płacą rachunki, pokrywają koszty wyżywienia, zakupu lekarstw, przejazdów. Biorą również udział w imprezach kulturalno-rekreacyjnych i wycieczkach, co kształtuje pozytywne ich cechy osobowości, kulturę życia codziennego, umiejętność nawiązywania nowych znajomości, a co jednocześnie zapobiega wykluczeniu społecznemu. W ramach integracji sąsiedzkiej spotykają się przy kawie, aby omówić ważne dla nich sprawy. Mogą liczyć na wzajemną pomoc i wsparcie.

Nasi mieszkańcy maja zapewnione warunki do codziennego funkcjonowania, wypoczynku, a ich uśmiech i zadowolenie jest najlepszym potwierdzeniem celowości i potrzeby realizowania takiej formy pomocy.