Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej

Celem rządowego programu wspierania rodziny "Asystent rodziny w 2023 r." jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

Program finansowany jest ze środków Funduszu Pracy, którego dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wartość dofinansowania - 53 664,79 zł.

Wartość całkowita - 69 578,16 zł.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

  • dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w wysokości 10 000,00 zł, tj. w wysokości do 2 000,00 zł brutto w formie jednorazowej lub podzielonej płatności na kilka części, na każdego asystenta rodziny zatrudnionego w gminie na dzień ogłoszenia Programu, czyli na dzień 22 listopada 2023 r. (podstawą zatrudnienia może być zarówno umowa o pracę, jak i umowa zlecenia), proporcjonalnie do wymiaru etatu,
  • dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w wysokości 43 664,79 zł.

Dofinansowanie:

  • dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny powinno stanowić maksymalnie 80% kosztów dodatków. Gmina zobowiązuje się do zabezpieczenia udziału własnego w wysokości minimum 20%,
  • kosztów zatrudnienia asystentów rodziny - w wysokości nie przekraczającej 76,5% poniesionych przez gminę (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń) za okres od listopad - grudzień 2023 r. na zatrudnienie asystentów. Z kosztów wyłączone są: środki na dodatki do wynagrodzenia dofinansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu oraz wymagany wkład własny, wszystkie dodatkowe świadczenia wypłacone asystentom, inne niż wynagrodzenie zasadnicze i dodatek za wieloletnią pracę.