Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa "Karlik" w Czerwionce-Leszczynach zawarli porozumienie o współpracy w zakresie organizacji różnego rodzaju działań o charakterze między innymi kulturowym, sportowym, artystycznym, zdrowotnym, naukowym, edukacyjnym, integracyjnym na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w szczególności mieszkańców Dzielnicy Leszczyny Osiedle, dla której dotychczas Spółdzielnia prowadziła Klub Osiedlowy Krokus.

Współpraca ta ma zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób z różnych grup społecznych.

Porozumienie nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek zobowiązań finansowych pomiędzy stronami. Współpraca odbywa się na zasadzie dobrowolności.

W ramach zawartego porozumienia dotychczas zrealizowano następujące działania:

  • gimnastyka rekreacyjna dla pań - Joga,
  • zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat,
  • wyjazd integracyjny dla starszych mieszkańców z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, a w szczególności z dzielnicy Leszczyny.