Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Adres

Centrum Usług Społecznych (dalej CUS), ul. Młyńska 21A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 72 31 219; 32 72 31 672.

Cele

Celem działania CUS jest integracja, rozwój i poszerzenie dostępności usług społecznych, tak by stanowiły one odpowiedź na konkretne potrzeby osób, rodzin i  grup społecznych.

Realizowane działania

 • wspieranie osób i rodzin, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych oraz zapobieganie takim sytuacjom,
 • środowiskowa praca socjalna w różnych formach,
 • animacja lokalna, edukacja środowiskowa oraz inne formy działań aktywizujących w środowisku zamieszkania,
 • integracja społeczna,
 • edukacja zdrowotna,
 • zajęcia rękodzielnicze,
 • spotkania z mieszkańcami mieszkań treningowych i socjalnych w celu integracji sąsiedzkiej, rozwiązywania problemów dostosowanych do indywiduaknych potrzeb mieszkańców,
 • nadzór nad stanem technicznym mieszkań treningowych,
 • organizowanie innych usług oraz działań społecznych, odpowiadających potrzebom mieszkańców gminy.

Formy wsparcia

 • pracownicy socjalni: praca socjalna, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych, udzielanie wsparcia, poradnictwo  bieżące w sprawach klientów oraz inne czynności w ramach potrzeb rodzin mieszczące się w kompetencji pracowników socjalnych,
 • asystenci rodziny: poradnictwo, pomoc w sprawach socjalnych, urzędowych, mieszkaniowych, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dzieci, motywowanie do podejmowania działań w celu poprawy swojej sytuacji życiowej, kierowanie do instytucji wspierających rodzinę.

Godziny otwarcia

 • poniedziałek: 7.30 - 17.00
 • wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30
 • piątek: 7.30 - 14.00

Świetlica

Na terenie CUS prowadzona jest świetlica dla dzieci, czynna każdego dnia w godz. 9.30 - 16.30.