Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej "RODO") informuję, iż:

  • Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach (44-230) przy ul. 3 Maja 36B, tel. +48 32 43 12 039,
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Ośrodku Pomocy Społecznej: Wojciech Hoszek, iod@opsczerwionka.pl, tel. +48 575 515 035 lub pisemnie na adres siedziby,
  • Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą dla zabezpieczenia potrzeb administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a zgoda na przetwarzanie i nagrywanie wyrażona jest poprzez kontynuację rozmowy,
  • odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą podmioty uprawnionym do uzyskiwania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub związanych z zabezpieczeniem interesów administratora,
  • Pani / Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie: nie dotyczy,
  • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca,
  • posiada Pani / Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
  • ma Pan / Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyby przetwarzanie danych osobowych Pani / Pana naruszyło przepisy RODO,
  • podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest dobrowolne, a wycofanie zgody nie wpływa na nasze prawo do przetwarzania tych danych do chwili jej cofnięcia,
  • Pani / Pana dane nie będą przetwarzane w sposób umożliwiający zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również nie będą poddawane profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.