Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Centrum Usług Społecznych przy ul. MłyńskIEJ 21A w Czerwionce-Leszczynach realizuje Program Aktywności Lokalnej.

Działanie programu adresowane jest dla mieszkańców budynku socjalnego, który znajduje się przy ul. Młyńskiej 21A w Czerwionce-Leszczynach (mieszkania chronione oraz mieszkania socjalne, jak i pozostałych mieszkańców z Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny).

W szczególności dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób bezrobotnych, rodziców niewydolnych wychowawczo, ekonomicznie i społecznie, osób starszych i niepełnosprawnych oraz osób aktywnych społecznie i zawodowo.

Celem programu jest pogłębienie integracji pomiędzy mieszkańcami Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Ponadto wpłynie na wzrost pozytywnego wizerunku dzielnicy Czuchów.

Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej mogą liczyć na wsparcie w formie:

  • środowiskowej pracy socjalnej (realizowanej przez pracownika socjalnego lub inną osobę, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w środowisku we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie),
  • działań o charakterze środowiskowym.

Działania o charakterze środowiskowym w Programie Aktywności Lokalnej to inicjatywy integracyjne obejmujące:

  • przygotowanie i wsparcie działań indywidualnych, np. spotkania z grupami docelowymi,
  • edukację społeczną i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych dla mieszkańców,
  • organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym.

Powyższe działania realizowane będą według załączonego harmonogramu działań przewidzianych na rok 2022.

Zakres i forma działań w Programie Aktywności Lokalnej uzależniona jest od indywidualnych potrzeb każdej z grup.

Przewidywana ilość uczestników – 100 osób.

Osobami prowadzącymi będą:

  • pracownicy Centrum Usług Społecznych,
  • instytucje współpracujące z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Działania finansowane zostaną ze środków własnych Gminy.