Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Uprawniony do otrzymania świadczenia jest:

 • obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
 • dzieci wyzej wymienionych obywateli.

Podstawowe wymagania do uzyskania świadczenia:

 • wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
 • wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ul. 3 Maja 36B w godzinach otwarcia, tj.:

 • poniedziałek od 7.00 do 17.00,
 • od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.30,
 • piątek od 7.00 do 14.00.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński).

Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • płeć,
 • aktualny adres pobytu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci):

 • dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy - rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport),
 • informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski,
 • numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL).

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

 • numer telefonu polskiego operatora,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer polskiego konta bankowego.

Dokumenty do pobrania: