Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

W dniu 08.11.2021 r. w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach odbyło się szkolenie seminaryjno-warsztatowe w wymiarze 5 godzin pn.: Interdyscyplinarne podejście do procedury „Niebieskie Karty”. Szkolenie zostało zrealizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Uczestnikami szkolenia były osoby pracujące na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, w tym w szczególności członkowie Grup Roboczych.

Szkolenie prowadziła Liliana Krzywicka.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • rola, zadania poszczególnych członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
  • rola, zadania poszczególnych członków Grup Roboczych,
  • praca z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy domowej,
  • praca z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.

Celem szkolenia było:

  • dostarczenie niezbędnych informacji odnośnie przepisów prawnych w kontekście rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie,
  • rozwój i poszerzenie umiejętności niezbędnych w kontakcie z ofiarą/sprawcą przemocy,
  • dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zjawiska przemocy domowej,
  • budowanie zespołu interdyscyplinarnego w środowisku lokalnym.

Liliana Krzywicka – mgr psychologii SWPS – Warszawa, mgr socjologii UŚ w Katowicach. Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, Certyfikat w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Rady Certyfikującej Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, członek Ogólnopolskiej Rady Ekspertów do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Warszawie, (od 2010 r. przewodnicząca Rady), certyfikowany Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, trener asertywności, terapeuta w nurcie terapii krótkoterminowej skoncentrowanej na rozwiązaniach, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z osobami w sytuacjach kryzysowych, w tym w sytuacjach katastrof masowych, 15-letnie doświadczenie pracy z ofiarami, sprawcami przemocy w rodzinie. Specjalizuje się w problematyce kryzysu, traumy, przemocy i zaburzeń więzi, analizie wzorców przywiązania i strategii radzenia sobie z przemocą w bliskich związkach. Autorka kilku artykułów popularno-naukowych w obszarach wymienionych wcześniej zagadnień.