Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

W dniu 2 czerwca 2022 r. odbyła się konferencja online pn. „Razem przeciwko przemocy - wzmacnianie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie - dziecko krzywdzone”, nad którą patronat objęli Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wiesław Janiszewski, oraz Komendant Miejski Policji w Rybniku, inspektor Rafał Głuch.

Konferencja była adresowana do osób pracujących bezpośrednio z dziećmi, tj. nauczycieli wychowania przedszkolnego i szkolnego, dyrektorów, pedagogów oraz pracowników służby zdrowia. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, Policji i gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem konferencji było wzmocnienie kompetencji oraz wiedzy osób pracujących z dzieckiem i rodziną w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Harmonogram konferencji:

  • otwarcie konferencji - wystąpienie Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku, insp. Rafała Głucha, oraz Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wiesława Janiszewskiego,
  • „Wdrażanie procedury Niebieskie Karty” - Wioleta Stefan, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach - Zespół Przeciwdziałania Przemocy,
  • „Obowiązki instytucji państwowych, samorządowych, społecznych w sytuacji powzięcia informacji o przestępstwie przemocy w rodzinie” - asesor Tomasz Golaś, Prokuratura Rejonowa w Rybniku,
  • „Działania interwencyjne Policji w rodzinach dotkniętych przemocą” - st. asp. Angelika Strzebinczyk, Komenda Miejska Policji w Rybniku,
  • „Rola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - Hanna Depa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach,
  • „Symptomy, diagnoza dziecka krzywdzonego” - Justyna Kokot, Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rybniku.

Na zdjęciu formularz "Niebieska Karta - A" oraz ulotka informacyjna "Oferujemy darmową pomoc prawną, psychologiczną oraz finansową dla osób pokrzywdzonych przestępstwem"