Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Adres

Klub Integracji Społecznej (dalej KIS), ul. Wolności 2A, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, tel. 32 43 11 083.

Cele

 • poprawa samooceny,
 • zwiększenie poczucia większej przynależności społecznej,
 • rozwijanie umiejętności interpersonalnych,
 • budowanie więzi z innymi uczestnikami KIS-u,
 • zyskanie wsparcia emocjonalnego i społecznego,
 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych,
 • zwiększenie nowych umiejętności i wiedzy za  pośrednictwem różnorodnych aktywności,
 • rozwijanie i wzmacnianiu więzi społecznych w środowisku zamieszkania,
 • zmiana w zakresie zdrowia (fizycznego i psychicznego),
 • kontrola procesu doświadczania i wyrażania emocji,
 • poprawa zdolności formułowania celów życiowych i określania procesu osiągania celów.

Realizowane działania

 • praca z osobami dotkniętymi problemem bezrobocia,
 • wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia (oferty pracy), przygotowywanie osób bezrobotnych do kontaktu z pracodawcą,  pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych,
 • prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej, ukierunkowane na osoby dotknięte bezrobociem, bezdomnością,
 • realizowanie prac społecznie użytecznych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku (aktywizacja biernych zawodowo klientów pomocy społecznej zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy), które zakładają pracę do 10 godzin w tygodniu,
 • praca socjalna, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, zawieranie kontraktów socjalnych z osobami bezrobotnymi,
 • monitorowanie miejsc przebywania osób bezdomnych celem udzielenia pomocy i motywowania do zmiany sytuacji życiowej osób bezdomnych poprzez monitorowanie miejsc przebywania tych osób oraz wskazanie im różnych form wsparcia, w tym schroniska,
 • podejście indywidualne do klienta w zakresie reintegracji społeczno-zawodowej.

Formy wsparcia

 • praca socjalna, w tym przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych, oferty pracy, poradnictwo w zakresie poszukiwania zatrudnienia - tel. 32 43 12 039 wewn. 30 (Punkt Terenowy Nr 1), 40 (Centrum Usług Społecznych) 51 (Punkt Terenowy Nr 2) lub 32 43 11 083 (Punkt Terenowy Nr 1) lub 32 72 31 219 (Centrum Usług Społecznych) lub 32 72 31 677 (Punkt Terenowy Nr 2);
 • prace społecznie użyteczne - tel. 32 43 12 039 wewn. 31 lub 32 72 31 671;
 • pomoc osobom bezdomnym - tel. 32 43 12 039 wewn. 31 lub 32 72 31 671;
 • kontakt z kierownikiem Działu Pomocy Społecznej - tel. 32 43 12 039 wewn. 34 lub 32 72 31 675.

Wydawanie ofert pracy

 • poniedziałek: 13.00 - 14.00
 • wtorek: 11.00 - 13.00

Godziny otwarcia

 • poniedziałek: 7.30 - 17.00
 • wtorek, środa, czwartek: 7.30 - 15.30
 • piątek: 7.30 - 14.00