Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Inicjatywy zrealizowane w okresie od stycznia 2021 r. do stycznia 2022 r.

Skarpetki nie do pary

 • Termin: 21.03.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu wraz z dziećmi z Placówki Wsparcia Dziennego przygotowali pakiet skarpet, które zostały zawieszone na ogromnym drzewie, jako znak solidarności z osobami z zespołem Downa. Akcja miała charakter integracyjny, jak i edukacyjny.
 • Liczba uczestników: ok. 50 osób.

Sprzątanie cmentarza

 • Termin: 08.05.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu wsparli Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn DZWON w sprzątaniu zabytkowego cmentarza znajdującego się w niedalekim sąsiedztwie Zameczku. Akcja miała charakter integracyjny, jak i edukacyjny.
 • Liczba uczestników: 20 osób.

Wystawa fotograficzna „Leszczyny sprzed lat”

 • Termin: 28.05.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu promowali dziedzictwo kulturowe swojej miejscowości. Uroczyste otwarcie wystawy dla uczestników projektu, stowarzyszeń i innych grup działających na terenie Gminy, władz miasta było początkiem otwartej wystawy dla wszystkich mieszkańców, którzy mieli możliwość poznania historii swojego miasta.
 • Liczba uczestników: ok. 500 osób.

Śniadanie na trawie

 • Termin: 11.06.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu zaprosili mieszkańców Leszczyn na wspólne śniadanie na terenie rekreacyjnym wokół Zameczku.
 • Liczba uczestników: ok. 60 osób.

Grill Seniorki z Zameczku

 • Termin: 14.06.2021 r.
 • Opis: Inicjatywa – grill z seniorami - była zorganizowana z okazji powrotu „Seniorów z Zameczku” do Zameczku.
 • Liczba uczestników: 20 osób.

Ciuch za ciuch

 • Termin: 18.06.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu zaprosili mieszkańców do wspólnej wymiany ubrań i zabawek. Akcja była okazją do wspólnego spędzenia czasu i integracji na tarasie Zameczku.
 • Liczba uczestników: ok. 40 osób.

Festyn rodzinny

 • Termin: 24.06.2021 r.
 • Opis: Festyn rodzinny zorganizowany z okazji wręczenia nagród i wystawy prac „Poznaj Zamek”. Uczestnicy projektu wraz z wychowankami Placówek Wsparcia Dziennego integrowali się z mieszkańcami poprzez wspólną zabawę, malowanie twarzy czy tworzenie figur z balonów.
 • Liczba uczestników: ok. 500 osób.

Nutka kawy

 • Termin: 26.07.2021 r.
 • Opis: Inicjatywa polegała na połączeniu działania integracyjnego (spotkanie Uczestników projektu z mieszkańcami) z działaniem na rzecz kultury lokalnej (występ dziecka grającego na skrzypcach). Uczestnicy wydarzenia mogli wspólnie spędzić czas w pięknym otoczeniu, miłym towarzystwie oraz przy dźwiękach muzyki.
 • Liczba uczestników: ok. 50 osób.

Dzień Sąsiada

 • Termin: 28.07.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu zaprosili mieszkańców Leszczyn na wspólne grillowanie i zabawę na terenie rekreacyjnym wokół Zameczku. W inicjatywie wzięły udział także dzieci z Placówki Wsparcia Dziennego, "Seniorzy z Zameczku" oraz dzielnicowi.
 • Liczba uczestników: ok. 90 osób.

Ciuch za ciuch 2

 • Termin: 30.07.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu zaprosili po raz drugi mieszkańców do wspólnej wymiany ubrań i zabawek. Akcja była okazją do wspólnego spędzenia czasu i integracji na tarasie Zameczku.
 • Liczba uczestników: ok. 30 osób.

Dni otwarte PWD

 • Termin: 13.09.2021 r.
 • Opis: Zorganizowano plenerowe spotkanie w ogrodzie Zameczku, podczas którego można było porozmawiać z wychowawcami oraz uczestniczyć w grach i zabawach animacyjnych czy skorzystać z dmuchanego zamku.
 • Liczba uczestników: ok. 300 osób.

Dni otwarte PWD oraz Ekopiknik

 • Termin: 23.09.2021 r.
 • Opis: Zorganizowano szereg zabaw i animacji dla najmłodszych. Każdy z mieszkańców mógł wejść do Placówki Wsparcia Dziennego i uczestniczyć w zajęciach kreatywnych przygotowanych przez Wychowawców. Jednocześnie na terenie wokół Zameczku odbył się Ekopiknik podsumowujący działalność proekologiczną prowadzoną na terenie Gminy.
 • Liczba uczestników: ok. 1000 osób.

Ciuch za ciuch 3

 • Termin: 07.10.2021 r.
 • Opis: Uczestnicy projektu zaprosili po raz trzeci mieszkańców do wspólnej wymiany ubrań i zabawek. Akcja była okazją do wspólnego spędzenia czasu i integracji na tarasie Zameczku.
 • Liczba uczestników: ok. 30 osób.

Giełda pracy

 • Termin: 21.10.2021 r.
 • Opis: Zorganizowano spotkanie z potencjalnym Pracodawcą – firmą Eko-Okna S.A. Spotkanie miało charakter informacyjno-rekrutacyjny. Można było uzyskać informacje na temat działalności firmy i warunków zatrudnienia oraz pobrać lub / i złożyć formularz rekrutacyjny i CV.
 • Liczba uczestników: ok. 50 osób.

Zatańcuj z nami Leszczyniokami

 • Termin: 18.11.2021 r.
 • Opis: Impreza integracyjna o charakterze balu na Zameczku. Wydarzenie rozpoczęło się tradycyjnym polonezem i nawiązywało do końcówki XIX wieku – przebranie stanowiło element związany z dziedzictwem kulturowym Leszczyn z dawnych lat.
 • Liczba uczestników: 35 osób.

Spotkanie z tradycją i kulturą

 • Termin: 20.12.2021 r.
 • Opis: Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Leszczyn DZWON podsumowujące działalność Stowarzyszenia w 2021 r. Gościom udostępniono wystawę fotograficzną „Leszczyny sprzed lat”.
 • Liczba uczestników: 50 osób.

Spotkanie wigilijne

 • Termin: 21.12.2021 r.
 • Opis: Spotkanie o charakterze kulturalnym nawiązujące do tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej Gminy. W ramach spotkania  przygotowano tradycyjne potrawy wigilijne goszczące w śląskich domach. W spotkaniu uczestniczyła grupa „Seniorzy z Zameczku” wraz z Uczestnikami projektu.
 • Liczba uczestników: 80 osób.

Żurek na lodzie

 • Termin: 23.12.2021 r.
 • Opis: Spotkanie o charakterze integracyjnym łączące pyszny śląski żurek i wspaniałą zabawę na lodowisku.
 • Liczba uczestników: ok. 50 osób.

Cykl zajęć promujących aktywizację Uczestników projektu i społeczności lokalnej przez kulturę, sport i rekreację

 • Termin: luty 2021 - styczeń 2022.
 • Opis: Spotkania Animatora lokalnego z Uczestnikami projektu.
 • Liczba uczestników: 50 osób.

Cykl zajęć promujących kultywowanie tradycji, dziedzictwa lokalnego, pielęgnowanie lokalnej gwary

 • Termin: luty 2021 - styczeń 2022.
 • Opis: Spotkania Animatora lokalnego z Uczestnikami projektu.
 • Liczba uczestników: 50 osób.

Cykl wydarzeń edukujących mieszkańców w zakresie wartości przestrzeni, dziedzictwa kulturowego obszaru oraz możliwości samodzielnego dbania o otoczenie

 • Termin: luty 2021 - styczeń 2022.
 • Opis: Spotkania Animatora lokalnego z Uczestnikami projektu.
 • Liczba uczestników: 50 osób.

Cykl spotkań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym dla mieszkańców Leszczyn dot. właściwej segregacji śmieci, właściwego palenia w piecach

 • Termin: luty 2021 - styczeń 2022.
 • Opis: Spotkania Animatora lokalnego z Uczestnikami projektu.
 • Liczba uczestników: 50 osób.

Cykl spotkań z dzielnicowym na temat bezpieczeństwa

 • Termin: luty 2021 - styczeń 2022.
 • Opis: Spotkania Animatora lokalnego z Uczestnikami projektu oraz spotkania z dzielnicowym dla mieszkańców, wychowankami Placówki Wsparcia Dziennego (pogadanki między innymi na temat bezpieczeństwa, reagowania na zagrożenia, konsekwencji wandalizmu itp.) - Razem dla Bezpiecznej Dzielnicy, a także spotkania na temat bezpieczeństwa na terenie dzielnic, na których została opracowana „Mini Mapa zagrożeń” na podstawie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
 • Liczba uczestników: 122 osoby.

Cykl zajęć kulinarnych z udziałem wychowanków PWD

 • Termin: luty 2021 - styczeń 2022.
 • Opis: Zajęcia kulinarne dla dzieci.
 • Liczba uczestników: 72 osoby.

Seniorzy z Zameczku

 • Termin: luty 2021 - styczeń 2022.
 • Opis: Cykliczne spotkania na terenie Zameczku w ramach Organizacji Społeczności Lokalnej – Seniorzy z Zameczku.
 • Liczba uczestników: 25 osób.

Inicjatywy zrealizowane w okresie od lutego 2022 r. do grudnia 2022 r.

Wystawa fotograficzna "Czerwionka-Leszczyny - okiem Strażaka"

 • Termin: 18.03.2022 r.
 • Opis: Wystawa przedstawiająca historię pożarnictwa na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Zorganizowana dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Leszczynach oraz pani Mireli Kluczniok.
 • Liczba uczestników: 100 osób.

Osiedlowa wymiana kwiatów

 • Termin: 23.05.2022 r.
 • Opis: Zorganizowano wymianę roślin i kwiatów. Uczestnicy spotkania mogli przynieść swoje rośliny i wymienić je na inne, które przynieśli pozostali uczestnicy spotkania.
 • Liczba uczestników: 25 osób.

Warsztaty florystyczne „Dla Mamy"

 • Termin: 23.05.2022 r.
 • Opis: Zajęcia dla dzieci, w trakcie których poznały one tajniki florystyki, stworzyły własne kompozycje z okazji Dnia Mamy oraz twórczo spędziły czas.
 • Liczba uczestników: 25 osób.

Giełda roślin

 • Termin: 23.05.2022 r.
 • Opis: W trakcie wydarzenia uczestnicy mieli możliwość poznania oferty handlowej okolicznych kwiaciarni i zaopatrzyć się w sezonowe rośliny doniczkowe na balkon lub do ogrodu.
 • Liczba uczestników: 200 osób.

„Śniadanie na trawie”

 • Termin: 15.06.2022 r.
 • Opis: W śniadaniu wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola Nr 1 z Oddziałem Integracyjnym "PROMYCZEK" w Czerwionce-Leszczynach, Przedszkola Nr 3 im. Janusza Korczaka w Czerwionce-Leszczynach oraz klasa 2c ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Czerwionce-Leszczynache. Przygotowano dla nich pogadankę na temat ziół i roślin, po czym sami przygotowali własne zielniki w doniczkach. Na koniec wszystkich pochłonęła fantastyczna zabawa i animacje poprowadzone przez wychowawczynie Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny.
 • Liczba uczestników: 75 osób.

„Święto Lemoniady”

 • Termin: 22.07.2022 r.
 • Opis: W ramach wydarzenia przygotowano dla dzieci pyszne napoje i owoce oraz liczne zabawy i rywalizacje związane z tematyką owoców.
 • Liczba uczestników: 40 osób.

Zatańcuj z nami Leszczyniokami - Dancing

 • Termin: 22.07.2022 r.
 • Opis: Zorganizowano dancing dla mieszkańców, który odbył się na tarasie Zameczku. Zabawę poprowadził DJ.
 • Liczba uczestników: 200 osób.

Spotkanie z AMW

 • Termin: 12.09.2022 r.
 • Opis: Zorganizowano spotkanie sędzi Anny Marii Wesołowskiej z przedstawicielami władz lokalnych oraz instytucji pomocowych z terenu naszej Gminy (Burmistrz Gminy i Miasta Wiesław Janiszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, Pełnomocnik ds. Społecznych dr Aleksandra Chudzik, Dyrekcja Ośrodka Pomocy Społecznej, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Grzegorz Skotnica, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach - Tomasz Oparski i Anna Świenty-Leśniak). W czasie spotkania omówiono kwestie związane z obowiązkami wynikającymi z ustawy o wychowaniu i resocjalizacji nieletnich w zakresie działalności między innymi Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach.
 • Liczba uczestników: 15 osób.

Konferencja z pedagogami

 • Termin: 15.09.2022 r.
 • Opis: W ramach „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień” zorganizowano konferencję z udziałem pedagogów szkolnych, której tematem były praktyczne aspekty obowiązującego „Gminnego Programu Profilaktyki”.
 • Liczba uczestników: 10 osób.

Marsz Profilaktyczny

 • Termin: 16.09.2022 r.
 • Opis: Ostatnim wydarzeniem w ramach „Tygodnia Profilaktyki Uzależnień” był Marsz Profilaktyczny z udziałem uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Czerwionce-Leszczynach. Uczniowie wraz ze specjalnie przygotowanymi na ten dzień transparentami, plakatami i balonami z hasłami profilaktycznymi przemaszerowali wokół Zameczku i manifestowali swój sprzeciw wobec uzależnieniom. Na zakończenie Marszu przygotowano dla uczniów festyn z atrakcjami, tj. fotobudka, zabawa z animatorami, zamek dmuchany i inne.
 • Liczba uczestników: 200 osób.

Zajęcia integracyjne PWD + SP1

 • Termin: 21.10.2022 r.
 • Opis: W ramach działalności Placówki Wsparcia Dziennego w dzielnicy Leszczyny na terenie Zameczku zorganizowano zajęcia integracyjne z uczniami pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Czerwionce-Leszczynach. Uczniowie, oprócz świetnej zabawy, mieli okazję poznać wychowawców oraz Placówkę.
 • Liczba uczestników: 25 osób.

Zatańcuj z nami Leszczyniokami - Bal

 • Termin: 13.11.2022 r.
 • Opis: Zorganizowano II edycję Balu na leszczyńskim Zameczku. Tegorocznym hasłem przewodnim były postacie z bajek. W balu wzięły udział Seniorzy z Zameczku.
 • Liczba uczestników: 35 osób.

„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka?”

 • Termin: 14.11.2022 r.
 • Opis: Wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego wzięli udział w szkoleniu "Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka?" Po szkoleniu była możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z prowadzącą - psycholożką, Mariolą Kujańską.
 • Liczba uczestników: 30 osób.

„Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka?”

 • Termin: 16.11.2022 r.
 • Opis: Rodzice i opiekunowie prawni wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego wzięli udział w szkoleniu "Jak radzić sobie z trudnymi emocjami dziecka - rola rodzica w przeciwdziałaniu agresywnym zachowaniom dziecka". Po szkoleniu była możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z prowadzącą - psycholożką, Mariolą Kujańską.
 • Liczba uczestników: 30 osób.

Konkurs „9 miesięcy pełnych miłości”

 • Termin: 16.11.2022 r.
 • Opis: Na terenie leszczyńskiego Zameczku przeprowadzono finał konkursu „9 miesięcy pełnych miłości” organizowanego w ramach działań profilaktycznych i kampanii przeciw FAS/FASD.
 • Liczba uczestników: 15 osób.

Warsztaty dekoracji świątecznych

 • Termin: 08.12.2022 r.
 • Opis: Warsztaty dekoracji świątecznych zrealizowane we współpracy z lokalnymi szkołami podstawowymi.
 • Liczba uczestników: 30 osób.

Wigilia z Seniorkami

 • Termin: 14.12.2022 r.
 • Opis: Spotkanie o charakterze kulturalnym, nawiązujące do tradycji i dziedzictwa kulturowego naszej Gminy. Z tej okazji przygotowano tradycyjne potrawy wigilijne goszczące w śląskich domach. W spotkaniu uczestniczyła grupa „Seniorów z Zameczku”.
 • Liczba uczestników: 35 osób.

Seniorzy z Zameczku

 • Termin: styczeń - grudzień 2022 r.
 • Opis: Cykliczne spotkanie na terenie Zameczku w ramach Organizacji Społeczności Lokalnej – Seniorzy z Zameczku.
 • Liczba uczestników: 25 osób.