Kontrast
Czcionka A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00
Plakat informujący o dyżurze pracowników ZUS w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach w dniu 26 kwietnia 2022 r. Treść plakatu w języku polskim i ukraińskim

Wyjazdowy punkt ZUS w Czerwionce-Leszczynach


W dniu 26 kwietnia 2022 r., w godz. od 9.00 do 13.00, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach przy ulicy 3 Maja 36B będzie dyżur pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu zakładania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) oraz składania wniosków o świadczenia dla Ukraińców i Polaków w Czerwionce-Leszczynach.

Informacje na temat świadczeń z ZUS dla rodzin

Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS?

 • do 400 zł (dofinansowanie pobytu w żłobku) - od kwietnia 2022 r. będzie można składać wnioski - wypłata miesięcznie, to dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna - na:
 • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości. Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • 500 zł lub 1000 zł (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO) - miesięcznie, na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego,
 • 500 zł (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+) - miesięcznie, na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem,
 • 300 zł (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+) - od lipca 2022 r. będzie można składać wnioski - wypłata raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole. Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Jakie rzeczy są potrzebne do złożenia wniosku?

Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, od soboty 26 marca 2022 r.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) można założyć i potwierdzić w każdej placówce ZUS w kraju, za pomocą zaufanego profilu ePUAP lub przez bankowość elektroniczną.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny?

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny.

Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r. dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki - ustanawia polski sąd.

Kiedy złożyć wniosek?

Zarejestrować się na PUE można w każdym momencie (po uzyskaniu PESEL). Natomiast wnioski o świadczenia dla rodzin składać można od 26 marca 2022 r. przez PUE lub osobiście w ZUS:

ZUS Rybnik, Tychy, Pszczyna, Racibórz i Wodzisław Śląski:

 • od 28 marca (pon. 8:00-17:00, wt. - pt. 8:00-15:00).