Kontrast

Czcionka

A+ A-
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZERWIONCE-LESZCZYNACH
Poniedziałek: 07:00 - 17:00 Wtorek: 07:00 - 15:30 Środa: 07:00 - 15:30 Czwartek: 07:00 - 15:30 Piątek: 07:00 - 14:00

Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach

 • Celina Cymorek - Przewodnicząca, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Izabela Malik - Zastępca Przewodniczącej, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Wioleta Stefan - Sekretarz, Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach,
 • Józef Bobrek – Sąd Rejonowy w Rybniku,
 • Katarzyna Budny – Sąd Rejonowy w Rybniku,
 • Iwona Flajszok – Wydział Edukacji Urzędu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach,
 • Anna Gorzawska – Poradnia Psycholgiczno-Pedagogiczna w Czerwionce-Leszczynach,
 • Arkadiusz Łuc - Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach,
 • Marcin Majewski – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czerwionce-Leszczynach,
 • Remigiusz Mitura - Komisariat Policji w Czerwionce-Leszczynach,
 • Krystyna Malczyk-Kęska – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Familia” w Czerwionce-Leszczynach,
 • Michał Stokłosa – Stowarzyszenie Pomocy „Feniks” w Czerwionce-Leszczynach,
 • Sebastian Szymala – Sąd Rejonowy w Rybniku.